Bomis Projekt Beograd

REFERENC LISTA LICENCIRANIH PROJEKTANATA BOMIS PROJEKTA

Milan Lj Stanimirović,dipl.maš.ing.
sa sledećim licencama:

– br. 330 5936 03 – Za projektovanje termotehničkih, termoenergerskih, procesnih i gasnih instalacija
– br. 430 6991 04 – Za izvođenje termotehničkih, termoenergerskih, procesnih i gasnih instalacija

NAZIV POSLA

OBJEKAT

AKTIVNOST

ZAVRŠETAK POSLA

Glavni mašinski projekat sa tehnologijom zavarivanja sanacije sistema oslanjanja cevnog sistema

TE Kostolac A

Odgovorni projektant

Mart 2000

Glavni mašinski projekat kontrole i ispitivanja RA i RB za blok 210 MW

TE Kostolac A

Odgovorni projektant

Mart 2000

Glavni mašinski projekat sa tehnologijom zavarivanja pratećeg parnog grejanja cevovoda uljare i vakuum destilerije

NIS Rafinerija nafte Novi Sad

Odgovorni projektant

Januar 2001

Glavni mašinski projekat sa tehnologijom zavarivanja sanacije tehnološke opreme peći: N-2102, N-2103, N-2104, kolone V-2105 i V-2106

NIS Rafinerija nafte Novi Sad

Odgovorni projektant

Jun 2004

Program pregleda, ispitivanja i merenja kotla br. 2284/75

NIS Rafinerija nafte Novi Sad

Odgovorni projektant

Avgust 2004

Konstruktivno-tehnička dokumentacija sa tehnologijom zavarivanja zamene dela cevi bočnih ekrana i cevi priključaka na kolektorima parnog kotla fab.br. 2284/75

NIS Rafinerija nafte Novi Sad

Odgovorni projektant

Avgust 2004

Izrada radioničke dokumentacije kanala aero-smese, toplog i recirkulacionog vazduha,
– prema Idejnom ruskom projektu
– oko 400 t

TE Kostolac A

Odgovorni projektant

Decembar 2005

Glavni mašinski projekat sanacije ovešenja glavnih parovoda

TE-TO Novi Sad

Odgovorni projektant

Mart 2006

Ispitivanje, prepodešavanje i sanacija ovešenja glavnih parovoda prema GMP

TE-TO Novi Sad

Odgovorni izvođač

Avgust 2006

Ispitivanje i podešavanje ovešenja krune kotla K3

TE-TO Novi Sad

Odgovorni izvođač

Septembar 2006

Merenje i ispitivanje ovešenja linije RB i RC

TE PLJEVLJA – Pljevlja

Odgovorni izvođač

Jun 2006

Zamena parovoda i ovešenja linije RA Blok 210 MW

TE Kostolac A

Odgovorni izvođač

Jun 2006

GMP parovoda i ovešenja linije za progrevanje vijaka turbine T2

TE-TO Novi Sad

Odgovorni projektant

Oktobar 2006

GMP parovoda i ovešenja od GPO do PMS

TE-TO Novi Sad

Odgovorni projektant

Oktobar 2006

GMP parovoda i ovešenja magistralnog kolektora 40/12 bar od A1 do A6

TENT A Obrenovac

Odgovorni projektant

Januar 2007

GMP zamene automatskog ventila I prestrujnih cevovoda turbine K100-90

TE Kostolac A

Odgovorni projektant

April 2007

Prepodešavanje ovešenja prestrujnih cevovoda turbine K100-90

TE Kostolac A

Odgovorni izvođač

Jun 2007

Prepodešavanje ovešenja i sanacija kontrapadova linije RC

TE PLJEVLJA – Pljevlja

Odgovorni izvođač

Jul 2007

Izrada radioničke dokumentacije posuda za rafineriju biodizela sa proračunima čvrstoće i tehnologijom zavarivanja (kompletna IPK dokumentacija)
– uz saglasnost i pod nadzorom LURGI-ja
– oko 70 raznih posuda od 0,5 do 100 m3

Rafinerija biodizela Šid

Odgovorni projektant

Avgust 2007

Izrada radioničke dokumentacije kanala toplog vazduha, čelične konstrukcije i oslonaca i statički proračuni čelične konstrukcije,
– prema Idejnom nemačkom projektu
– oko 1100 t

Cementara Usje Skopje

Odgovorni projektant

Mart 2008

GMP cevovoda i ovešenja parovoda duvača gara

TE Kostolac B1

Odgovorni projektant

April 2008

Izrada radioničke dokumentacije sa statičkim proračunima alata za montažu cevnog sistema kotla – traveze, stolovi, ukrućenja…
– oko 300 t

Termoelektrana Boxsberg Nemačka

Odgovorni projektant

April 2008

Provera stanja i sanacija ovešenja parovoda i plafonskog ovešenja

TE Kostolac B2

Odgovorni projektant

April 2008

GMP cevovoda i ovešenja parovoda duvača gara

TENT A6 Obrenovac

Odgovorni projektant

Maj 2008

GMP ugradnje ovešenja tipa LISEGA na linije RA, RB i RC

TE Kolubara V

Odgovorni projektant

Jul 2008

Provera stanja i sanacija ovešenja parovoda i plafonskog ovešenja

TE Kostolac B1

Odgovorni izvođač

Avgust 2008

Izrada Glavnog mašinskog, građevinskog i elektro projekta postrojenja za ferosulfat i radioničke dokumentacije čelične konstrukcije i posuda sa statičkim proračunima i proračunima čvrstoće – oko 100 t

Cementara Usje Skopje

Odgovorni projektant

Oktobar 2008

GMP sanacije sistema ovešenja linije sveže pare RA

TE Kostolac A

Unutrašnja kontrola

Mart 2009

Izrada radioničke dokumentacije sa statičkim proračunima alata za montažu cevnog sistema kotla – traveze, stolovi, ukrućenja…
– oko 300 t

Termoelektrana Moorburg Nemačka

Odgovorni projektant

April 2009

Rekonstrukcija sistema ovešenja linije sveže pare RA

TE Kostolac A

Odgovorni izvođač

Maj 2009

Sanacija kontrapadova i ugradnja ovešenja tipa LISEGA na linije RA, RB i RC

TE Kostolac V

Rukovodilac projekta

Avgust 2009

GMP cevovoda i ovešenja parovoda duvača gara

TE Kostolac V

Unutrašnja kontrola

Oktobar 2009

Izrada radioničke dokumentacije sa statičkim proračunima alata za montažu cevnog sistema kotla – traveze, stolovi, ukrućenja.
– oko 400 t

Termoelektrana Lunen Nemačka

Odgovorni projektant

januar 2010

Dragoslava Babić,dipl.maš.ing.
sa sledećim licencama:

– br. 330 H507 09 – Za projektovanje termotehničkih, termoenergerskih, procesnih i gasnih instalacija
– br. 430 E123 09 – Za izvođenje termotehničkih, termoenergerskih, procesnih i gasnih instalacija

NAZIV POSLA

OBJEKAT

AKTIVNOST

ZAVRŠETAK POSLA

GMP parovoda i ovešenja magistralnog kolektora 40/12 bar od A1 do A6

TENT A Obrenovac

Saradnik na projektu

Januar 2007

GMP zamene automatskog ventila I prestrujnih cevovoda turbine K100-90

TE Kostolac A

Saradnik na projektu

April 2007

Prepodešavanje ovešenja i sanacija kontrapadova linije RC

TE PLJEVLJA – Pljevlja

Saradnik na projektu

Jul 2007

GMP cevovoda i ovešenja parovoda duvača gara

TE Kostolac B1

Saradnik na projektu

April 2008

GMP cevovoda i ovešenja parovoda duvača gara

TENT A6 Obrenovac

Saradnik na projektu

Maj 2008

GMP ugradnje ovešenja tipa LISEGA na linije RA, RB i RC

TE Kolubara V

Saradnik na projektu

Jul 2008

Provera stanja i sanacija ovešenja parovoda i plafonskog ovešenja

TE Kostolac B1

Saradnik na izvođenju

Avgust 2008

GMP rekonstrukcije pumpne stanice P-30 do pogona punionice i dela unutrašnjeg razvoda

Rafinerija nafte Beograd

Odgovorni projektant

Maj 2009

GMP sanacije sistema ovešenja linije sveže pare RA

TE Kostolac A

Odgovorni projektant

Maj 2009

Rekonstrukcija sistema ovešenja linije sveže pare RA

TE Kostolac A

Saradnik na izvođenju

Maj 2009

GMP izmeštanja pumpne stanice P-34

Rafinerija nafte Beograd

Odgovorni projektant

Jun 2009

Sanacija kontrapadova i ugradnja ovešenja tipa LISEGA na linije RA, RB i RC

TE Kolubara V

Saradnik na projektu

Avgust 2009

GMP cevovoda i ovešenja parovoda duvača gara

TE Kolubara V

Odgovorni projektant

Oktobar 2009

Podelite na:
  • Napišite preporuku za našu firmu i pročitajte preporuke drugih.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Plus